Istoria spitalului începe în anul 1840 când se decide construirea primului spital în Zalău, prin organizarea unei acțiuni de strângere de fonduri. Construcția propriu zisă a spitalului începe în 1849 cu ajutorul unui împrumut de 500 de forinți și în 1888 spitalul este în stare de funcționare. Conștienți de necesitatea existenței unui asemenea edificiu în oraș, edilii acordă în 1888 un teren pe strada Hundy-Szenaskert și ajutoarele materiale necesare construirii unui nou corp de cladire. Cu sprijinul vicecomitelui comitatului Sălaj, Lajos Szikszai, în anul 1893, noul corp al clădirii spitalului, având 100 de paturi, este dat în folosință. La acea vreme, pe lângă spitalul nou construit mai funcționa, începând din anul 1868, un spital al săracilor cu șase camere și 16 paturi. Astăzi, spitalul ctitorit de vicecomitele Szikszai, este încetățenit în mentalul colectiv ca spitalul vechi.
Sursa informațiilor: Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Sălaj

Construcția actualei locații a spitalului a început în anul 1974, pe baza unui proiect realizat de către I.S.L.G.C. Bucureşti. Construcția a fost concepută ca un complex arhitectonic, format din spital și ambulatoriul de specialitate. In 30 septembrie 1978, spitalul este dat în folosință, începându-și activitatea cu un număr de total de 1280 de paturi, din care 700 la sediul central, 994 de angajați, din care 837 personal medical și auxiliar și 160 personal nemedical.

Din 1 octombrie 2007, prin ordin al Ministrului Sănătății Publice nr. 1286/24.07.2007, Spitalul Județean Sălaj (conform ordin MS nr. 117/23.02.2000) devine Spitalul Județean de Urgență Zalău.

Spitalul Județean de Urgență Zalău are o structură complexă de specialităţi medico chirurgicale dispuse în 13 secţii, cu 25 compartimente (12 compartimente în cadrul secțiilor și 13 compartimente de sine stătătoare). Dintre acestea, 17 secții și compartimente sunt unice la nivel judeţean. Are în structură 753 de paturi pentru spitalizare continuă și 30 de paturi pentru spitalizare de zi, repartizate în cele 6 construcţii diferite în care funcţionează spitalul, construcţii amplasate pe teritoriul municipiului Zalău:

– str. Simion Bărnuţiu ,nr. 67;
– str. Tudor Vladimirescu, nr. 28;
– str. Dumbrava, nr. 4;
– str. Păcii, nr. 10;

În perioada 2011-2013, ca urmare a unui amplu proiect demarat în octombrie 2011 de Consiliul Judeţean Sălaj (prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, având ca sursă de finanţare Fondul European de Dezvoltare Regională), spitalul a fost reabilitat și modernizat.
Din punctul de vedere a competenţelor, resurselor materiale şi umane şi a capacităţii de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică, Spitalul Județean de Urgență Zalău este clasificat în categoria a III-a–nivel de competență mediu.

In anul 2016, Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate ANMCS (ordinul nr. 291/2 iunie 2016), încadrează Spitalul Județean de Urgență Zalău în categoria ,,Nivel acreditat“.

Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, Spitalul Județean de Urgență Zalău este în permanență pregătit pentru a asigura asistența medicală de urgență oricărei persoane a cărui stare de sănătate este critică. Este în aceeași măsură pregătit să asigure asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, cu totalitatea resurselor de care dispune.

Spitalul Județean de Urgență Zalău este preocupat de creșterea calității serviciilor oferite pacienților. Obiectivele strategice generale de dezvoltare ale spitalului pentru perioada 2022 – 2027 sunt :

  • Creşterea prestigiului Spitalului Județean de Urgență Zalău, ca instituţie sanitară cu paturi

  • Realizarea dezideratului de excelenţă în asigurarea serviciilor spitaliceşti în cadrul tuturor microstructurilor spitalului, prin raportare permanentă la referinţele, standardele, criteriile şi cerinţele care vizează managementul calităţii în spitale stabilite de către ANMCS

  • Adaptarea, dezvoltarea şi diversificarea panelului de servicii medicale oferite, în funcţie de adresabilitatea şi problemele de sănătate ale populaţiei ţintă

  • Preocupare permanentă pentru introducerea de aparatură şi dispozitive medicale performante, precum şi de protocoale şi proceduri medicale moderne

  • Îmbunătăţirea calităţii şi a performanţei actului medical

  • Îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor hoteliere furnizate pacienţilor internaţi în spital

  • Dezvoltarea resurselor umane

  • Crearea şi dezvoltarea unui mediu favorabil  pentru dezvoltarea educaţională şi profesională a întregului personalul angajat al spitalului

  • Îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de protecţie şi siguranţă a angajaţilor, pacienţilor internaţi, vizitatorilor/aparţinătorilor, precum şi a acţiunilor preventive de asigurare a protecţiei mediului

Certificate de calitate ISO