COPLATA

Coplata se încasează pentru:
a) serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile/compartimentele cu paturi din unităţile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare şi aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
b) serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.
c) serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare – serii de proceduri și servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă în secţiile/compartimentele din unităţile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare şi aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate

Persoanele asigurate beneficiază de pachete de servicii medicale de bază, decontate de CAS

Serviciile pot fi efectuate și la cerere / contra cost pentru situațiile în care decontarea nu este posibilă, ori pentru anumite servicii efectuate de către instituție