DREPTURILE PACIENTULUI

Conform prevederilor Legii nr. 46 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2. – Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
Art. 3. – Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
Art. 4. – Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
Art. 5. (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
Art. 6. – Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
Art. 7. – Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
Art. 9. – Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
Art. 10. – Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
Art. 11. – Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
Art. 12. – Pacientul sau persoana desemnata in mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 si 10, are dreptul sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului, ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii si, la cerere, o copie a inregistrarilor investigatiilor de inalta performanta, o singura data.
Art. 13. – Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Art. 24 – (1) Pacientul are acces la datele medicale personale
(2) Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat in anexa la foaia de observatie clinica generala, o persoana care sa aiba acces deplin, atat in timpul vietii pacientului, cat si dupa decesul pacientului, la informatiile cu caracter
confidential din foaia de observatie.
Art. 251 – (1) În situația încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supraviețuitorului de cancer informații și documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menținerea în asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecțiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani
de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supraviețuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic.
Art. 26. – Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
Art. 27. – Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.
Art. 28. – (1) Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului prevazut la art. 26.
(2) Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.
Art. 31. – Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
Art. 32. – Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
Art. 33. – Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
Art. 35. (1) Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue până la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
Art. 36. – Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

OBLIGAȚIILE PACIENTULUI INTERNAT

Conform Anexei 2 la ROF, CAP. II punctul 1

A. La internare:
a) să prezinte toate actele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentului de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilor, cât şi de indicațiile privind tratamentul medico-chirurgical și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele;
b) să predea la garderobă efectele personale (haine, încălțăminte), bunurile de valoare, și să îmbrace ținuta regulamentară de spital.
B. Pe perioada spitalizării:
a) să respecte Regulamentul Inten al spitalului și prezentul Regulament;
b) să respecte instrucțiunile personalul medical referitoare la orarul și modul de administrare a tratamentului;
c) să respecte programul de vizită al medicilor. In această perioadă pacienții trebuie să fie prezenți în salon;
d) să efectueze zilnic igiena personală și să se spele frecvent pe mâini;
e) să păstreze curățenia în salon și în spațiile comune;
f) să respecte programul de tratament, vi- zită, masă și odihnă, pentru a nu perturba desfașurarea activității secției în condiții optime;
g) să păstreze linistea și să nu inițieze activități menite să producă disconfort celorlalți pacienți (zgomote puternice produse de aparatura video sau telefon);
h) să servească masa la pat, din recipientele special destinate acestui scop și să păstreze alimentele perisabile în frigider nu pe noptieră sau pervaz;
i) să utilizeze corect aparatele și utilitățile din salon, respectând instrucțiunile personalului medical, să păstreze integri- tatea obiectelor sanitare, a lenjeriei și mobilierului din dotarea spitalului, în caz contrar putând suporta contravaloarea eventualelor defecțiuni;
j) să folosească butonul de alarmă doar atunci când este necesar;
k) să evite convorbirile telefonice după orele 2230, acestea putând fi efectuate după această oră numai în cazuri de strictă necesitate;
l) să nu introducă în spital aparatură electronică fără permisiunea personalului medical;
m) să adopte o atitudine civilizată față de personalul medical și de îngrijire, precum și față de ceilalți pacienți;
n) să informeze personalul medical imediat ce constată că a intervenit o schimbare deosebită în starea de sănătate (febră, diaree, dureri de orice tip etc.);
o) să nu fumeze în incinta spitalului, să nu consume sau să introducă în spital băuturi alcoolice ori substanţe periculoase sau interzise de lege;
p) să nu păstreze în salon bunuri personale de valoare, acestea pot fi păstrate în seiful spitalului. Unitatea sanitară nu-și asumă răspunderea pentru dispariția acestora;
q) să nu părăsească spitalul fără acordul medicului curant.
C. La externare:
a) să achite contravaloarea coplății sau a serviciilor medicale, dacă este cazul;
b) să nu părăsească spitalul în ținută de spital.