Execuția bugetului de venituri și cheltuieli
Aprilie
Martie
Februarie
Ianuarie
Execuția plăților din fondurile FNUASS
Aprilie
Martie
Februarie
Ianuarie
Transparența veniturilor salariale
La data de 31.03.2024