Pachete de servicii medicale și tarife Spitalicești

Lista serviciile efectuate prin intermediul spitalizărilor continue sau de zi,  în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj

Serviciile medicale și procedurile efectuate în Ambulatoriul de Specialitate în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate și cele contra cost

Lista analizelor de laborator efectuate în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj si lista analizelor efectuate contra cost

Lista analizelor de laborator efectuate în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj si lista analizelor efectuate contra cost